Butterfly_302 details

  • Alias

    Butterflies [Panda]Butterfly [Computer Associates]Buttrfly.Buttrfly virus [Eset]modified Buttrfly.Buttrfly virus [Eset]Search.302 [Kaspersky]

  • Exe

    btr-cexe.exe