Assembler HTTP Server details

 • Description

  from the doc: ' Najpro ciej m¾wi╣c jest to trojan, kt¾ry pozwala kontrolowaµ zainfekowany komputer za po rednictwem protoko│u HTTP oraz zwyk│ej przegl╣darki internetowej (np. Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera). Zawiera wszystkie najpotrzebniejsze funkcje takie jak: dostÛp do plik¾w na dyskach, keylogger, generator komunikat¾w, mened┐er okien oraz sporo r¾┐nego rodzaju "bajer¾w".'

 • Alias

  AHSTrojan Horse [Panda]TrojanSpy.Win32.KeyLogger.ap [Kaspersky]Win32/Spy.KeyLogger.AP trojan [Eset]

 • Exe

  trojanspy.win32.keylogger.ap.exeun_a36.exe

 • Dll

  trojanspy.win32.keylogger.ap.dll