AccKontrol details

  • Description

    From the doc: 'AccKontrol k²saca internet ba­lant² â– ifrelerini ,telefonla ba­lanarak denemek yerine ,internet ³zerinden Pop3 hesab²n² kullanarak denemeye yarar.Ek olarak CaSuS ve ThieF ile g÷nderilen pagerlerden sizin arad²­Â²n²z ve belirledi­iniz kriterlerde â– ifreleri ay²klar.'

  • Alias

    Exploit.Win32.AccControl [Kaspersky]Win32/AccControl.A.Exploit.Troja [Computer Associates]Win32/Exploit.AccControl.A trojan [Eset]

  • Exe

    acckontrol.exe